:: دوره 20، شماره 4 - ( 12-1387 ) ::
جلد 20 شماره 4 صفحات 278-285 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر کاربرد صفحه‌های پرسلنی، کامپوزیتی و فلزی بر مقاومت به شکست دندانهای قدامی Reattachment شده
دکتر ابراهیم امین صالحی* ، دکتر هاله کاظمی یزدی، دکتر آرش بهاری بندری، دکتر شیده اسکندری
، e_aminsalehi@yahoo.com
چکیده:   (18764 مشاهده)

بررسی اثر کاربرد صفحه‌های پرسلنی، کامپوزیتی و فلزی بر مقاومت به شکست دندانهای قدامی Reattachment شده

دکتر ابراهیم امین صالحی1- دکتر هاله کاظمی یزدی1 - دکتر آرش بهاری بندری2 - دکتر شیده اسکندری2

1- استادیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران)

2- دندانپزشک

چکیده

زمینه و هدف: یکی از شایعترین مشکلات دندانپزشکی شکستگی تاج می‌باشد که محققان و دانشمندان به دنبال بهترین و مناسبترین روش می‌باشند که مقاومت به شکستی نزدیک یا برابربا دندان سالم داشته باشد. در این مطالعه اثر کاربرد پلیت‌های فلزی، سرامیکی و کامپوزیتی بر مقاومت به شکست دندانهای قدامی Reattachmentشده بررسی می‌گردد. روش بررسی: این مطالعه به صورت تجربی ودر محیط آزمایشگاه انجام شد. چهل دندان اینسایزور مندیبول که به دلیل مشکل پریودنتالی به صورت سالم از دهان خارج شده بودند، به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شده که گروه اول (شاهد) ده دندان سالم را شامل می‌شد. سی دندان باقیمانده توسط دیسک در چهار میلی‌متری کرونالی بریده شدند و توسط کامپوزیت Flowable دوباره به هم چسبانده شدند. گروه دوم را برای صفحه کامپوزیتی در لینگوال (CL)، گروه سوم را برای صفحه فلزی در لینگوال (ML ) و گروه چهارم را برای صفحه پرسلنی در باکال (PL) تراش داده و قالبگیری شدند، پس از آماده شدن در لابراتوار توسط سمان رزینی برروی دندانهای تراش داده شده قرار گرفتند و چهل دندان در اکریل خود پخت مانت و توسط دستگاه zwick با سرعت 5/0 میلی‌متر بر دقیقه تحت زاویه 135درجه، دو میلی‌متر پایینتر از لبه اینسایزال نیرو وارد شد تا دندانها بشکنند. سپس داده توسط آنالیز آماری ANOVA یک‌سویه بررسی گردید. یافته‌ها: مقاومت به شکست برحسب نیوتن در گروه شاهد، گروه با صفحه کامپوزیتی، گروه با صفحه پرسلنی و صفحه فلزی به ترتیب (14/147±85/438)، (59/109±05/420)، (02/230±92/364) و (87/148±01/345) بود. از نظر آماری هیچ تفاوت معنی‌داری بین سه گروه مورد مطالعه با گروه شاهد وجود نداشت. نتیجه‌گیری: مقاومت به شکست در دندان Reattached شده با صفحه کامپوزیتی از مقاومت به شکست دندان شاهد کمتر ولی از مقاومت به شکست گروههای صفحه فلزی و گروههای صفحه پرسلنی بیشتر می‌باشد. به دلیل عدم وجود تفاوت آماری بین سه روش مورد مطالعه با مقاومت به شکست دندان امکان استفاده از آنها بر حسب شرایط بیمار و وضعیت دندان وجود دارد. کلید واژه‎ها: دوباره‌چسباندن‌دندانها- مقاومت‌به‌شکست‌دندانها- شکستگی‌‌تاج– صفحه‌های‌پرسلنی- صفحه‌های‌کامپوزیتی-صفحه‌های‌فلزی.

وصول مقاله: 28/1/1387/1383 اصلاح نهایی: 19/4/1387 پذیرش مقاله: 13/7/1387/1385

نویسنده مسئول: گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی(واحد تهران)

e.mail:e_aminsalehi@yahoo.com

واژه‌های کلیدی: دوباره‌چسباندن‌دندانها، مقاومت‌به‌شکست‌دندانها، شکستگی‌‌تاج، صفحه‌های‌پرسلنی، صفحه‌های‌کامپوزیتی، صفحه‌های‌فلزی.
متن کامل [PDF 1213 kb]   (3373 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 4 - ( 12-1387 ) برگشت به فهرست نسخه ها