:: دوره 21، شماره 2 - ( 6-1388 ) ::
جلد 21 شماره 2 صفحات 127-131 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر زمان خارج کردن بخیه بر میزان بهبودی زخم پس از جراحی دندان عقل نهفته
دکتر حسین شاهون*، مهندس ناصر ولایی، دکتر سمیرا پناهی
، shahoon11@yahoo.com
چکیده:   (27344 مشاهده)

 بررسی تأثیر زمان خارج کردن بخیه بر میزان بهبودی زخم پس از جراحی دندان عقل نهفته

 

 

  دکتر حسین شاهون 1 - مهندس ناصر ولایی2 - دکتر سمیرا پناهی3

  1- استادیار گروه آموزشی جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد

  2- عضو هیا ٔ ت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران

  3- دندانپزشک

 

  چکیده

زمینه و هدف : یکی از نگرانیهای بعد از جراحی دندان عقل نهفته زمان خارج کردن بخیه می‌باشد که در کتب مرجع متفاوت ذکر شده است. هدف از این مطالعه بررسی تا ٔ ثیر زمان باز کردن بخیه در روزهای پنج، هشت و ده بر میزان بهبودی زخم پس از جراحی دندان عقل نهفته می‌باشد.

  روش بررسی: این کارآزمایی بالینی و دوسوکور روی نود بیمار نیازمند به جراحی دندان عقل نهفته انجام گرفت. بیماران از لحاظ سن و جنس مشابه و فاقد بیماری سیستمیک و مصرف سیگار بودند و پس از جراحی دندان عقل و شرایط یکسان سوچور متریال و داروی مصرفی به طور تصادفی به سه گروه خارج کردن بخیه در روزهای پنج (گروه A ) ، هشت (گروه B )و ده (گروه C ) تقسیم شدند. تا ٔ ثیر زمانها بر مبنای میزان کشش زخم، میزان التهاب و میزان ترمیم زخم و آزاد شدن بخیه تعیین شد و نتایج با آزمون Kruskal-Wallis و X2 مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته‌ها: در گروه A ، 100% و در گروه B ، 33% و در گروه C ، 17% فاقد کشش زخم مناسب یا دارای کشش کم بودند. (01/0 p < ) میزان التهاب متوسط و زیاد در گروه A ،70% ، در گروه B ، 3/23% و در گروه C ،20% بود. (001/0 p < )، میزان ترمیم در گروه A ، 83% و در گروه B ، 17% و در گروه C 10% فاقد ترمیم و ترمیم کم بود. (001/0 p < ) میزان از بین رفتن کشش در نخ بخیه در روز پنجم 3/13% ، در روز هشتم 70% و در روز دهم 7/86% بود. (001/0 p < )

  نتیجه‌گیری: به‌نظرمی‌رسد با افزایش زمان باقی‌ماندن نخ‌بخیه به روند ترمیم زخم کمک می‌شود و تاجایی ادامه می‌یابد که کشش نخ بخیه کم‌نشده‌باشد.روزهشتم بهترین زمان برای خارج‌کردن‌نخ‌بخیه به‌علت ترمیم مناسب و کشش مناسب زخم و کاهش عفونت‌موضعی می‌باشد.

  کلید واژه‎ها: نخ بخیه – کشش زخم – التهاب – ترمیم زخم – زمان خارج کردن بخیه – جراحی دندان عقل.

  وصول مقاله: 27/8/1387 /1383 اصلاح نهایی: 25/10/1387 پذیرش مقاله: 28/4/1388 /1385

  نویسنده مسئول : دکتر حسین شاهون، گروه آموزشی جراحی فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد

e.mail:shahoon11@yahoo.com

  

 

واژه‌های کلیدی: نخ بخیه – کشش زخم – التهاب – ترمیم زخم – زمان خارج کردن بخیه – جراحی دندان عقل.
متن کامل [PDF 903 kb]   (1979 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |


XML   English Abstract   Print



دوره 21، شماره 2 - ( 6-1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها