مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول :

دکتر محمد صادق احمد آخوندی: استاد گروه آموزشی ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سردبیر :  

دکتر مسعود فلاحی‌نژاد قاجاری: استاد گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

مشاور آماری :

دکتر محمدجواد خرازی فرد : عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

ویراستار و مدیر اجرایی :

دکتر سیدجواد قاضی میرسعید : استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشکده پیراپزشکی و عضو مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 

ویراستار انگلیسی :

دکتر مژده کلانتر معتمدی : دندانپزشک

 

اعضای هیئت تحریریه :

دکتر فرزانه آقاحسینی: استاد گروه آموزشی بیماریهای دهان و تشخیص دانشگاه علوم پزشکی تهران  

دکتر هادی اسدیان : استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشگاه شاهد 

دکتر لادن اسلامیان: استاد گروه آموزشی ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر حسین افشار: دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران 

دکتر افسانه پاکدامن: دانشیار گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

دکتر عزت اله جلالیان: دانشیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران 

دکتر آرش خجسته: دانشیار گروه آموزشی جراحی دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر احمد سوداگر: دانشیار گروه آموزشی ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

دکتر شهریار شهاب: استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشگاه شاهد  

دکتر فاطمه مشهدی عباس: دانشیار گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

دکتر محمود قاسمی: دانشیار گروه آموزشی پریودنتیکس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 

دکتر اسماعیل یاسینی: استاد گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

حروفچینی و صفحه آرایی :

مریم ابراهیمی زاده

نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان:
http://jida.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب