مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان- اخبار نشریه
مقالات مجله دندانپزشکی در نمایه‌های زیر ایندکس می‌شود:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مقالات مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان) در نمایه‌های

Chemical Abstract، CINAHL، EMCare(Elsevier)، CAB International، Index Copernicus، Index Medicus (EMRO)، ISC، SID، Iran Medex و Magiran  ایندکس می‌شود.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان:
http://jida.ir/find.php?item=1.42.17.fa
برگشت به اصل مطلب